26 Şubat 2011 Cumartesi

KONUK YAZAR:

İrfan Ünver NASRATTINOĞLU
          Hayatını yayın ve yayıma adayan İsa Kayacan’ın, “Guinness Rekorlar Kitabı” nda yer alması son derece yerinde ve yararlı olacaktır…
 Prof. Dr. İrfan Ünver NASRATTINOĞLU
*İsa Kayacan’ın Çalışmalarını Araştırma Ve Değerlendirme
Komisyonu Başkanlığı’na, Ankara*
             Öncelikle, Sayın İsa Kayacan’ın Çalışmalarını Araştırma ve Değerlendirme adıyla bir komisyon kurmuş olmanızdan dolayı sizi kutlamak istiyorum. Zira Sayın Kayacan, batılıların deyimiyle “publisist”, yani çok yönlü kişiliği olan bir değerli insandır.
            Araştırmalarınızda göreceğiniz gibi, onun yayın ve yayım alanındaki faaliyetleri, son derece yaygın, yoğun ve adeta baş döndürücü niteliktedir.
            Sayın Kayacan, yarım asrı aşan bir süre içerisinde, gazeteci olarak kendisini kanıtlamıştır. Nitekim Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nün kendisine verdiği “Sürekli Sarı basın Kartı” (eski adıyla “Basın şeref kartı”) ile de bu yönü belgelenmiştir. Onun gazeteciliği salt bir gazetede, şu veya bu görevle çalışmak biçiminde olmamış; pek çok ulusal gazetelerde, çeşitli konuları içeren yazılar yayımladığı gibi; Hakkâri’den Edirne’ye, Sinop’tan Antalya’ya, bütün Türkiye sathında yayımlanmakta olan süreli yayınlarda ve özellikle gazetelerde, yine değişik içerikli yazıları yer almıştır.
            İsa Kayacan, edebi değerini de ortaya koymuş olan bir yazın eridir. Nesirde başarılı olduğu gibi, şiir alanında da değerini ortaya koyan eserler vermiştir. Ayrıca, Anadolu’nun çeşitli kentlerinde yaşayan genç şair ve yazarların ellerinden tutarak, onları edebiyatımıza kazandırmıştır. Bu işlevi önceleri bizzat yayımladığı Ece dergisinde, gerekse edebiyat sayfaları düzenlediği gazetelerde gerçekleştirmiştir.
            Kayacan’ın bir başka yönü ise, kooperatifçiliğidir. Atatürk’ün bizzat kurdurduğu Türk Kooperatifçilik kurumu’nun üyesi olup; özellikle basın ve yayın kurullarındaki görevleriyle, kooperatifçilik hareketinin vatan sathında yaygınlaşmasında rol oynamıştır. Anılan kurumun, Karınca adlı aylık dergisinde de çok sayıda yazıları yer almıştır.
            İsa Kayacan 100’ü aşkın kitaplarıyla, ulaşılması çok güç bir başarıya imza atmıştır. Bu kitaplar da çeşitli konuları içermekte olup, arasında, Türk Cumhuriyetleriyle ilgili olanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle, Azerbaycan’da kendisine “Doktor” ve ”Profesör” unvanları verilmiştir.
            Komisyonunuzun bütün bu yönleriyle, Sayın İsa Kayacan hakkındaki enine boyuna araştırma çalışmaları yaparak; onun “Guinness Rekorlar Kitabı”nda yer almasını sağlaması son derece yerinde ve yararlı olacaktır. Yerinde olacaktır; çünkü hayatını yayın ve yayıma adamış olan bir değerli insana vefa borcu ödenmiş olacak; yararlı olacak, çünkü Kayacan’ın değerlendirilmesi, gelecek kuşaklar için de önemli bir örnek olacaktır.      

Hiç yorum yok: